Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 123

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
27.04.2017 2017/278 Ikke offentlig Klage over avvisningsvedtak Klagen avvises Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort SULE
27.04.2017 2017/279 Ikke offentlig Klage over avvisningsvedtak Klagen avvises Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort SULE
27.06.2017 2017/287 Stiftelsen Landfalløya Kapell Klage over avvisningsvedtak Klagen avvises Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
16.04.2018 2017/293 Ikke offentlig Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.) Klagen avvises Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort SULE
13.05.2019 2018/205 Romanifolkets landsforening og anonymisert part Klage over avvisningsvedtak Klagen avvises Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort KARS
08.04.2019 2018/210 Anonymisert Omdanning av vedtekter Klagen avvises Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort KARS
10.02.2020 2019/673 Anonymisert Oppnevning av settestyre Klagen avvises Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort ALBS
18.12.2017 2017/285 Ikke offentlig Omdanning av vedtekter Klagen tas delvis til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort SULE
20.02.2019 2018/356 Anonymisert Krav om dekning av sakskostnader Klagen tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
20.12.2018 2018/117 Anonymisert Nedsettelse av honorar Klagen tas delvis til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort ALBS
1 2 3 13