Gå til innhold

Leiar

Tidlegare høgsterettsdommar Georg Fredrik Rieber-Mohn.

Medlemmar

Advokat Gro Amdal

Professor Finn Arnesen

Advokat Marianne Dragsten

Advokat Karin Fløistad

Professor Halvard Haukeland Fredriksen

Lagdommar Tone Kleven

Advokat Kristian Jåtog Trygstad

Leder for Arbeidsretten Jakob Wahl

Lagdommer Bjørn Berg