Samarbeid med forskere på UiB

Klagenemndssekretariatet samarbeider med forskergruppen for europarett ved juridisk fakultet på UiB. Fagområdet har vært et satsingsfelt for UiB, og gruppen har flere forskningsprosjekt som omhandler offentlige anskaffelser. UiB tilbyr også valgemnet «EU and EEA Public Procurement Law».

Blant felles aktiviteter kan nevnes at jurister fra sekretariatet vil bidra med tilleggsundervisning fra et praktisk perspektiv på kurset «EU and EEA Public Procurement Law«. I tillegg har medlemmer fra forskergruppen blitt invitert til å delta på seminarer og konferanser organisert av KOFA, slik som KOFAs årlige fagkonferanse. KOFA tilbyr også skriveplass og masterstipend til studenter hvert år.

Kofa logo
UIB logo

Dersom du er interessert i å vite mer om samarbeidet med forskergruppen, ta gjerne kontakt med sekretariatsleder Anneline Vingsgård. Ønsker du informasjon om kurset i offentlige anskaffelser eller muligheten til å skrive masteroppgave innen emnet, kan du ta kontakt med stipendiatene Ignacio Herrera Anchustegui eller Linda Midtun.