Gå til innhold

Leiar

Førstelagmann Sverre Nyhus

Medlemmar

Advokat Alf Amund Gulsvik

Professor Finn Arnesen

Advokat Marianne Dragsten

Advokat Karin Fløistad

Lagdommer Arnt Skjefstad

Sorenskriver Elisabeth Wiik

Advokat Kristian Jåtog Trygstad

Advokat Kjersti Holum Karlstrøm

Lagdommer Bjørn Berg