Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 59

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
25.10.2019 2019/644 Advokatfirmaet BAHR AS Klage på helt eller delvis avslag om innsyn Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Trukket ELIS
09.12.2019 2019/676 Prosafe SE og Floatel Limited Klage på vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning Konkurranseloven § 16 Trukket ELIS
14.06.2022 2022/917 Ikke offentlig Klage på helt eller delvis avslag om innsyn Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), Konkurranseloven Trukket ALBS
20.10.2023 2023/967 Mondelez Norge AS Annet Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Trukket ADKV
05.12.2023 2023/1136 H. Aschehoug & Co W. Nygaard AS Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ELIS
12.12.2023 2023/1155 Bokbasen AS Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ELIS
13.12.2023 2023/1161 Vigmostad & Bjerke AS Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ELIS
14.12.2023 2023/1162 Cappelen Damm AS Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ELIS
14.12.2023 2023/1164 Gyldendal ASA Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ELIS
31.08.2018 2018/113 EP Contracting AS, El-Proffen AS, Arkel Asker og Bærum AS, Hoel Elektro AS, Røa Elektriske AS Konkurransebegrensende samarbeid Klagen tas delvis til følge Konkurranseloven § 10 Avgjort ELIS
1 2 3 6