Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 440

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
03.06.2024 2024/390 Bærekraftige liv på Landås Mangelfull søknad Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOKR
03.06.2024 2024/486 Norsk Bolig- og Byplanforening Mangelfull søknad Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOKR
27.05.2024 2024/255 Vikene Vel Annet Klagen tas ikke til følge Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg Avgjort JOKR
27.05.2024 2024/306 Varodd Svømmeklubb og Reistadløpet AS Annet Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOKR
27.05.2024 2024/378 ProLAR nett - Nasjonalt forbund for folk i LAR Annet Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort KARS
27.05.2024 2024/389 Christianssands Kunstforening Frivillig innsats Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort KARS
27.05.2024 2024/699 Furnes Veldre Musikkforening Hobby- og fritidsaktiviteter for voksne Klagen tas ikke til følge Lov om pengespill (pengespilloven) Avgjort ADKV
27.05.2024 2024/703 Youth Activity Organization Worldwide Manglende innsending av etterspurte opplysninger Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort KARS
27.05.2024 2024/704 Ronald McDonalds Barnefond Manglende innsending av etterspurte opplysninger Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort KARS
27.05.2024 2024/708 Lier Janitsjar Hobby- og fritidsaktiviteter for voksne Klagen tas ikke til følge Lov om pengespill (pengespilloven) Avgjort ADKV