Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 440

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
27.05.2024 2024/325 Ringstad Båtforening Ny-, på- og ombyggingskostnader Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOAS
17.05.2024 2024/318 Bru og Sokn Bedehus Redusert søknadsbeløp Klagen tas til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ELIS
14.05.2024 2024/387 Dyrebeskyttelsen Norge Mangelfull søknad Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOKR
06.05.2024 2024/250 Åpent Verksted Mangelfull søknad Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOKR
06.05.2024 2024/294 NOK. SØR-VEST Frivillig innsats Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort PIHY
06.05.2024 2024/295 Junior- og Barneorganisasjonen Juba Frivillig innsats Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort PIHY
06.05.2024 2024/313 Stiftelsen Bergens Elektriske Sporvei Ny-, på- og ombyggingskostnader Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOAS
06.05.2024 2024/363 Stiftelsen Sagatun Recovery Frivillig innsats Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
06.05.2024 2024/376 Oslo badstuforening Frivillig innsats Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort KARS
06.05.2024 2024/524 Sandefjord Pensjonistbowling Hobby- og fritidsaktiviteter for voksne Klagen tas ikke til følge Lov om pengespill (pengespilloven), Forskrift om pengespill Avgjort JOKR