Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 440

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
11.04.2018 2018/17 Randaberg Forsamlingshus Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ELOK
11.04.2018 2018/21 Åsnes frivilligsentral Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ELOK
11.04.2018 2018/33 UL HAAPET Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ELOK
11.04.2018 2017/356 Hammerfest Husflidlag Lotteriverdig organisasjon Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort ELOK
09.04.2018 2018/100 Norges Politiidrettsforbund Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ELOK
09.04.2018 2018/92 Norsk Forening for Angelmans Syndrom Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ELOK
09.04.2018 2018/91 Festival of Music for Winds & Percussion Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ELOK
09.04.2018 2018/90 Stiftelsen Energimølla Drift Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ELOK
09.04.2018 2018/89 Raumarock Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ELOK
09.04.2018 2018/81 Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Norwegen Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ELOK