Lotterinemnda

Lotterinemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Alle vedtak fatta av Lotteritilsynet etter mellom anna pengespilloven, pengespillforskriften og forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner i første instans, kan klagast inn for Lotterinemnda.

Ikon for Lotterinemnda Lotterinemnda

Les meir om Lotterinemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Lotterinemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Lotterinemnda

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
19.06.2024 2024/314 Trevarefest
Klagen tas ikke til følge
19.06.2024 2024/487 Kultur for Folket
Klagen tas ikke til følge
19.06.2024 2024/489 Evanger Bedehus
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
19.06.2024 2024/490 Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter
Klagen tas ikke til følge
19.06.2024 2024/525 Oslo Maritime Kulturhavn
Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling