Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 57

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
24.06.2019 2019/393 Anonymisert Klage over avvisningsvedtak Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ALBS
21.06.2019 2019/392 Anonymisert Klage over avvisningsvedtak Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Innkommet ALBS
24.05.2019 2019/356 Bustadstiftinga ved sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane / Bustadstiftinga ved fylkessjukehuset på Nordfjoreid / Bustadstiftinga ved Lærdal sjukehus Omdanning av vedtekter Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet ALBS
31.05.2019 2019/202 Anonymisert Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
29.05.2019 2019/166 Anonymisert Styreavsettelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort ALBS
07.03.2019 2019/198 Anonymisert Klage over avvisningsvedtak Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Innkommet ALBS
13.05.2019 2019/0105 Stiftelsen Fargarslektens Gavefond Klage over avvisningsvedtak Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ALBS
13.05.2019 2019/44 Nes Menighetshus Opphevelse av stiftelse Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort ALBS
13.05.2019 2018/504 Anonymisert Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort KARS
13.05.2019 2018/503 Anonymisert Krav om dekning av sakskostnader Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort KARS
1 2 3 6