Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 123

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
23.06.2021 2021/0346 Anonymisert Omdanning av vedtekter Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
23.06.2021 2021/0543 Anonymisert Omdanning av vedtekter Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
23.06.2021 2021/0590 Stiftelsen Nes Skianlegg Opphevelse av stiftelse Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
23.06.2021 2021/0650 Anette og Ragnar Stoud Platous stiftelse og Barnas Fritidsstuers stiftelse Sammenslåing av stiftelser Klagen tas til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
29.03.2021 2021/0374 Anonymisert Krav om dekning av sakskostnader Klagen tas til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort JOHJ
29.03.2021 2021/0384 Stiftelsen Tinden Handelsted Klage over avvisningsvedtak Klagen tas ikke til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort JOHJ
01.02.2021 2020/417 Anonymisert Krav om dekning av sakskostnader Krav om sakskostnader tas delvis til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort JOHJ
01.02.2021 2020/0990 Norsk Hydro ASA Krav om dekning av sakskostnader Krav om sakskostnader tas til følge Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort JOHJ
20.10.2020 2020/812 Anonymisert Omdanning av vedtekter Trukket Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Trukket JOHJ
07.12.2020 2020/712 Norsk Hydro ASA Oppnevning av settestyre Klagen tas til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ