Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 123

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
10.06.2022 2022/0371 Finnkroken Kirkeforening Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.) Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort PIHY
10.06.2022 2022/0372 Anonymisert Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.) Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort PIHY
11.05.2022 2021/2147 Rett & Slett Eiendom AS Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.) Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort PIHY
28.03.2022 2021/1679 Den Frie Evangeliske Forsamling Menigheten Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.) Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort PIHY
03.11.2021 2021/1147 Anonymisert Sperring av erstatningsbeløp Klagen tas ikke til følge Lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) Avgjort EVID
03.11.2021 2021/1376 Abraham Odfjells Stiftelse Omdanning av vedtekter Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort PIHY
03.11.2021 2021/1493 Anonymisert Sperring av erstatningsbeløp Klagen tas ikke til følge Lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) Avgjort PIHY
16.09.2021 2021/0746 Stiftelsen Ulvsnesøy skolehjem Opphevelse av stiftelse Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
16.09.2021 2021/0805 Anonymisert Nedsettelse av honorar Klagen tas til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ
05.07.2021 2021/0720 Anonymisert Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.) Klagen tas ikke til følge Lov om stiftelser (stiftelsesloven) Avgjort JOHJ