Gå til innhold

Stiftelsesklagenemnda

Stiftelsesklagenemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Stiftelsesklagenemnda behandlar klager over vedtak fatta av Stiftelsestilsynet etter stiftelseslova, samvirkelova, arvelova og dekningslova.

Ikon for Stiftelsesklagenemnda Stiftelsesklagenemnda

Les meir om Stiftelsesklagenemnda

Ikon for Statistikk Statistikk

Sjå statistikk for Stiftelsesklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Sjå saksgangen til Stiftelsesklagenemnda

Saker og aktuelt

Siste avgjorte saker

Dato Saknr. Part/ klager
10.06.2022 2022/0371 Finnkroken Kirkeforening
Klagen tas ikke til følge
10.06.2022 2022/0372 Anonymisert
Klagen tas ikke til følge
11.05.2022 2021/2147 Rett & Slett Eiendom AS
Klagen tas ikke til følge
28.03.2022 2021/1679 Den Frie Evangeliske Forsamling Menigheten
Klagen tas ikke til følge
03.11.2021 2021/1147 Anonymisert
Klagen tas ikke til følge

Utvalde saker