Gå til innhold
Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => stiftelsesklage
    )

  [ignore_sticky_posts] => 
  [numberposts] => 10
  [nopaging] => 
  [category] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [paged] => 1
  [order] => DESC
  [orderby] => date
  [meta_query] => Array
    (
      [relation] => AND
      [0] => Array
        (
          [key] => utvalgt
          [value] => 1
          [compare] => =
        )

    )

)

Utvalgte saker

Dato Saknr. Tittel Beskrivelse
17.01.2020 2020/63
21.11.2018 2017/336 Stiftelsesklagenemnda avgjer honorarnedsettingssak Medlemmane av styret for ein stiftelse klaga over Stiftelsestilsynet sitt vedtak om å nedsette styregodtgjeringa til alle styremedlemmar. Stiftelsestilsynet sitt vedtak var grunngjeve med at styregodtgjeringane for 2015 og 2016 hadde vore urimeleg høge. Med heimel i stiftelseslova § 40 første ledd andre punktum nedsette Stiftelsestilsynet godtgjeringane til alle styremedlemmar med 40 prosent. Stiftelsesklagenemnda heldt Stiftelsestilsynet sitt vedtak ved lag.
21.11.2018 2017/335 Styreavsettingssak – Stiftelsen Ordet Saka gjaldt avsetting av styreleiar og dei to øvrige medlemmane av styret for ein stiftelse i medhald av stiftelseslova § 29 andre ledd. Stiftelsestilsynet sitt vedtak var grunngjeve med at styret gjennom sine handlingar og unnlatingar i vesentleg grad hadde sett sine plikter til side etter stiftelseslova § 18 om forvaltning av stiftelsen sin kapital, § 21 om å halde stiftelsen sine eigedelar åtskild frå andre eigedelar og § 30 om styret sitt ansvar for at formuesforvaltinga er gjenstand for forsvarleg kontroll. Stiftelsestilsynet hadde vurdert det til at styreleiar og styremedlemmane også klart hadde vist seg ueigna til å ha verva. Stiftelsesklagenemnda heldt Stiftelsestilsynet sitt vedtak ved lag på same grunnlag.
21.11.2018 2017/296 Oppheving av vedtak om avsetting av styret for stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond Stiftelsesklagenemnda oppheva Stiftelsestilsynet sitt vedtak om å avsette tre medlemmar av styret for stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond då nemnda ikkje fann at vilkåret om ei vesentleg tilsidesetting av plikter i stiftelseslova § 29 andre ledd var oppfylt for dei tre styremedlemmane.
20.11.2018 2017/278