Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 235

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
05.06.2021 2021/133 Lørenskog Pensjonistuniversitet U3A Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort PIHY
05.06.2021 2021/131 Landsforeningen mot seksuelle overgrep Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort PIHY
05.06.2021 2021/132 Nordstrand Seniorsenter Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort PIHY
05.06.2021 2021/135 Ryggforeningen i Norge Redusert søknadsbeløp Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort PIHY
01.06.2021 2020/973 Norsk Revmatikerforbund Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping Klagen tas ikke til følge Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Avgjort ADKV
01.06.2021 2021/55 Skogbygda's Jeger- og fiskerforening Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
01.06.2021 2021/292 Agnes Båtforening Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
01.06.2021 2021/293 Strømmen Båtforening Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
01.06.2021 2021/294 Akerselvens Baatforening Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ALBS
01.06.2021 2021/432 Børsa Båtklubb Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV