Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 284

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
27.01.2020 2019/605 Danseklubben Salsakompaniet Lotteriverdig organisasjon Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort KARS
05.10.2020 2020/735 Trannel International Limited Annet Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort JOHJ
06.06.2018 2018/141 Hjørundfjord Kulturvernlag Smålotteri Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Avgjort ELOK
16.05.2017 2017/232 Stiftelsen Kom og Dans Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort TOHO
12.05.2017 2017/233 Skogselskapet i Buskerud Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ELOK
12.05.2017 2017/234 Norsk forening mot støy Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ELOK
12.05.2017 2017/235 Oslo Travklubb Lotteritillatelse Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort ELOK
13.09.2017 2017/236 Caritas Norge, Regnskogfonder, Utviklingsfondet, FotoLotto AS Lotteritillatelse Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort TOHO
12.09.2017 2017/237 Charitech AS Lotteritillatelse Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort TOHO
12.09.2017 2017/238 FotoLotto AS Lotteritillatelse Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort TOHO
1 2 3 29