Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 293

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
19.09.2022 2022/869 Stine Sofies Stiftelse Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
09.09.2022 2022/624 Organisasjonen Voksne for barn Redusert søknadsbeløp Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ALBS
09.09.2022 2022/634 Transcultural Arts Production (TRAP) Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ALBS
29.08.2022 2022/623 Familiekanalens Venner Grasrotandel Klagen tas ikke til følge Forskrift om grasrotandel Avgjort ADKV
29.08.2022 2022/633 Fjellvols Venner Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ALBS
29.08.2022 2022/635 Reehaug Samfunnshus Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
29.08.2022 2022/721 Ajersida Velforening Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
29.08.2022 2022/728 Stiftelsen Helt Med Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ALBS
29.08.2022 2022/733 NVIO Haugaland Lotteriverdig organisasjon Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort ALBS
31.05.2022 2022/278 Spill og Sport AS Annet Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort ADKV
1 2 3 30