Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 376

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
12.10.2023 2023/218 Holt Økopark Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
26.09.2023 2023/533 Vellenes fellesorganisasjon Redusert søknadsbeløp Klager får delvis medhold Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
13.09.2023 2023/205 BSI Padling Redusert søknadsbeløp Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
13.09.2023 2023/220 Foreningen Ridderrennet Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
13.09.2023 2023/321 Link Bingo AS Bingotillatelse Klagen tas ikke til følge Lov om pengespill (pengespilloven), Forskrift om pengespill (pengespillforskriften) Avgjort ADKV
13.09.2023 2023/540 Bingo Entreprenøren AS Bingotillatelse Klagen tas ikke til følge Lov om pengespill (pengespilloven) Avgjort ADKV
19.06.2023 2023/197 Stiftelsen Gamle Tønsberg Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ALBS
19.06.2023 2023/322 Fontenehus Norge Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
19.06.2023 2023/327 Fontenehuset Arendal Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
19.06.2023 2023/328 Fontenehuset Asker Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
1 2 3 38