Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 310

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
12.12.2022 2022/735 BML Group Limited Pålegg om stans av ulovlig pengespilltilbud Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort ADKV
02.12.2022 2022/1474 A!Choir Lotteriverdig organisasjon Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Avgjort ADKV
10.11.2022 2022/908 Norges naturvernforbund Søknadsfrist Klagen tas ikke til følge Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Avgjort ADKV
10.11.2022 2022/1180 Oslo International Rotary Club Lotteriverdig organisasjon Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Avgjort ADKV
10.11.2022 2022/1246 A-larm bruker og pårørende organisasjon for åpenhet om rus og behandling Lotteriverdig organisasjon Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Avgjort ADKV
03.11.2022 2022/903 Foreningen Pådriv Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
03.11.2022 2022/987 Røa Vel Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
19.10.2022 2022/840 59 Grader Nord Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
19.10.2022 2022/905 Ognatun Leirsted Smålotteri Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Avgjort ADKV
10.10.2022 2022/891 Norske Lakseelver Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
1 2 3 31