Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 411

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
14.05.2024 2024/387 Dyrebeskyttelsen Norge og Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus Mangelfull søknad, Manglende innsending av etterspurte opplysninger Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOKR
06.05.2024 2024/250 Åpent Verksted Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Redusert søknadsbeløp Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOKR
06.05.2024 2024/313 Stiftelsen Bergens Elektriske Sporvei Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Ny-, på- og ombyggingskostnader Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOAS
06.05.2024 2024/363 Stiftelsen Sagatun Recovery Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Frivillig virksomhet Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
06.05.2024 2024/376 Oslo badstuforening Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort KARS
06.05.2024 2024/524 Sandefjord Pensjonistbowling Godkjenning som ikke-fortjenestebasert organisasjon, Hobby- og fritidsaktiviteter for voksne Klagen tas ikke til følge Lov om pengespill (pengespilloven), Forskrift om pengespill (pengespillforskriften) Avgjort JOKR
06.05.2024 2024/319 Sunndalsøra Småbåtlag Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOAS
30.04.2024 2024/381 Paletten Maleklubb Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Manglende innsending av etterspurte opplysninger Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOKR
30.04.2024 2024/380 Sandøy Vel Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Mangelfull søknad Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOKR
30.04.2024 2024/379 Foreningen kult Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, Mangelfull søknad Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort JOKR
1 2 3 42