Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 244

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
21.09.2021 2021/1054 MIR Limited UK Ltd Pålegg om stans av ulovlig betalingsformidling Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven), Betalingsformidlingsforskriften Avgjort ALBS
21.09.2021 2021/1100 O Kristoffersen Bingodrift Annet Klager får delvis medhold Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Avgjort ADKV
21.09.2021 2021/1128 Radio Midtfylket AS Annet Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret, Forskrift om bingo (bingoforskriften) Avgjort ADKV
21.09.2021 2021/1139 Den Norsk Druidorden FGDO Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
21.09.2021 2021/1140 Kiwanis International District Norden Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
21.09.2021 2021/1142 Rotary Forum Norge Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
17.09.2021 2021/850 Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
23.08.2021 2021/295 Norsk Biologforening (BIO) Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort PIHY
23.08.2021 2021/430 Norsk Elbilforening Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort PIHY
23.08.2021 2021/831 Miljøstiftelsen Bellona Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping Klagen tas ikke til følge Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Avgjort ADKV
1 2 3 25