Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 198

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
06.04.2021 2020/492 Stiftelsen Sound of Happiness Kompetansesenter Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
06.04.2021 2020/556 Iqra Læring og Aktivitetssenter Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
06.04.2021 2020/577 Dialogpilotene Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
06.04.2021 2020/690 Den Norske Druideorden FGDO Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
06.04.2021 2020/643 VM Orientering Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg Klagen tas ikke til følge Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg Avgjort ADKV
09.03.2021 2020/491 Anonymisert Annet Klagen tas til følge Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Avgjort ALBS
09.03.2021 2020/936 Skilotto Norge AS Lotteritillatelse Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven) Avgjort ALBS
01.03.2021 2020/354 Radio Randsfjord Bingotillatelse Klagen tas ikke til følge Forskrift om bingo (bingoforskriften) Avgjort ADKV
01.03.2021 2020/385 Caritas Norge Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping Klagen tas ikke til følge Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Avgjort ADKV
01.03.2021 2020/391 Skaubygda Jeger og Fiskerforening, Frogn Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
1 2 3 20