Energiklagenemnda

Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter.

Ikon for Energiklagenemnda Energiklagenemnda

Les mer om Energiklagenemnda

Ikon for Regelverk Regelverk

Se regelverk for Energiklagenemnda

Ikon for Saksgangen Saksgangen

Se saksgangen til Energiklagenemnda

Saker og aktuelt

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk, hva saken gjelder eller søk etter sak.

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
12.01.2021 2021/45 Orkland Energi AS Klage på vedtak om avvikling av kontrakt – jevn betaling Klagen er trukket Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Trukket SULE
29.03.2021 2021/620 Tensio TS AS Klage på manglende dekning av historiske kapitalkostnader Klagen er trukket Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Trukket SULE
26.11.2021 2021/2106 Vollakvernfallet AS Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra MAF § 3-8 Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Trukket ARAH
21.08.2023 2023/667 Hydro Aluminium AS Uenighet om tariffering Lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven) Innkommet SATO
08.09.2023 2023/759 Statkraft Energi AS & Hafslund ECO Vannkraft AS, klagemotpart: Statnett SF Klage på vedtak om brudd på kravet til å offentliggjøre innsideinformasjon uten ugrunnet opphold Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet MATA
28.09.2023 2023/0860 Privatperson, klagemotpart: Glitre Nett AS Klage over vedtak i sak om strømtilknytning Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) Innkommet MATA
11.10.2023 2023/0912 Privatperson, klagemotpart: Tensio TN AS Klage over vedtak om anleggsbidrag Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
11.10.2023 2023/0920 Studentersamfundet i Trondhjem ( SiT ), klagemotpart: Tensio TS AS Klage over vedtak i uenighetssak om beregning av nettleie Forskrift om kontroll av nettvirksomhet Innkommet MATA
03.11.2023 2023/1008 Privatperson, klagemotpart: Arva AS Klage på vedtak i uenighet om installasjon av AMS-måler Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet MATA
17.11.2023 2023/1065 Bærum Energiomsetning AS, klagemotpart: Øyne Camping AS Klage på vedtak vedrørende kraftleverandørbytte Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Innkommet MATA
1 2 3 11