Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4185

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
21.12.2022 2021/1601 Gebyrsak Helgelandssykehuset HF Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort OLOT
21.12.2022 2021/1602 Gebyrsak Helse Bergen HF Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort OLOT
21.12.2022 2021/2014 Gebyrsak Helse Stavanger HF Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort OLOT
21.12.2022 2022/165 Gebyrsak Tangenheia AS Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort KRCL
20.12.2022 2021/1431 Gebyrsak Sykehusinnkjøp HF Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort KRCL
20.12.2022 2021/1952 Gebyrsak Sykehusinnkjøp HF m/flere Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort KRCL
20.12.2022 2022/1021 Rådgivende sak Forsvarsmateriell Avvisning av leverandør Brudd på regelverket Avgjort JOHJ
19.12.2022 2022/173 Rådgivende sak Gamvik kommune Avvisning av leverandør, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Innsyn/taushetsplikt, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort CAES
13.12.2022 2021/1604 Gebyrsak Storfjord kommune Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort SYMA
13.12.2022 2022/1040 Gebyrsak Hitra kommune Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort JOHJ