Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4429

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
25.05.2004 2004/82 Rådgivende sak Sykehusprosjektene i Akershus Avvist - ikke hensiktsmessig av andre grunner Avgjort RMY
13.07.2005 2004/83 Rådgivende sak Forsvarsbygg Avvist - ikke hensiktsmessig av andre grunner Avgjort KDT
13.04.2005 2005/33 Rådgivende sak Kriminalomsorgen Avvist - ikke hensiktsmessig av andre grunner Avgjort KDT
18.03.2005 2005/52 Rådgivende sak Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avvist - ikke hensiktsmessig av andre grunner Avgjort RMY
23.02.2006 2005/53 Rådgivende sak Helse Bergen HF Avvist - ikke hensiktsmessig av andre grunner Avgjort ANS
26.02.2007 2006/91 Rådgivende sak AS Vinmonopolet De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering Avvist - ikke hensiktsmessig av andre grunner Avgjort EPE
05.12.2007 2007/99 Rådgivende sak Ålesund kirkelige fellesråd Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - ikke hensiktsmessig av andre grunner Avgjort ABJ
10.02.2009 2009/14 Gebyrsak Sund kommune Klageadgang/klagefrist/karens, Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - ikke hensiktsmessig av andre grunner Avgjort EHA
29.05.2009 2009/37 Gebyrsak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - ikke hensiktsmessig av andre grunner Avgjort EHA
07.10.2010 2010/52 Rådgivende sak Stjørdal Kirkelige Fellesråd Begrunnelse, Erstatning, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Innsyn/taushetsplikt, Konkurranseform, Tildelingsevaluering Avvist - ikke hensiktsmessig av andre grunner Avgjort MARU
1 2 3 443