Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4429

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
23.01.2003 2003/2 Rådgivende sak Bærum kommune, Eiendomsforvaltningen Klageadgang/klagefrist/karens Avvist - mangler saklig klageinteresse Avgjort ABJ
03.02.2003 2003/8 Rådgivende sak Mandal kommune Annet, Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort ABJ
10.02.2003 2003/1 Rådgivende sak Hemne kommune Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort ABJ
10.02.2003 2003/3 Rådgivende sak Forsvarsbygg Annet Brudd på regelverket Avgjort ABJ
11.02.2003 2003/18 Rådgivende sak Helse Øst RHF Trukket Avgjort
14.02.2003 2003/26 Rådgivende sak Øygarden kommune Trukket Avgjort
19.02.2003 2003/6 Rådgivende sak Bærum kommune Annet Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ
19.02.2003 2003/291 Rådgivende sak Universitetet i Tromsø Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANS
27.02.2003 2003/11 Rådgivende sak Fylkesmannen i Vest-Agder Begrunnelse, De generelle kravene i § 5 Brudd på regelverket Avgjort ABJ
27.02.2003 2003/24 Rådgivende sak Justisdepartementet Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort ABJ
1 2 3 443