Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Totalt antall treff: 3451

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
19.03.2019 2019/88 Rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Trukket Avgjort KRCL
11.03.2019 2017/173 Rådgivende sak Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort BEMA
11.03.2019 2017/186 Rådgivende sak Ålesund kommune Avvisning av leverandør Ikke brudd på regelverket Avgjort LIRA
05.03.2019 2017/161 Rådgivende sak Vestfold Vann IKS De generelle kravene i § 5, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort KRCL
05.03.2019 2017/332 Rådgivende sak Helse Midt-Norge RHF Begrunnelse, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort LIRA
05.03.2019 2017/342 Rådgivende sak Trondheim kommune Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort LIRA
01.03.2019 2018/564 Prioritert rådgivende sak Oslo universitetssykehus HF Avvisning av leverandør Brudd på regelverket Avgjort LIRA
28.02.2019 2019/42 Prioritert rådgivende sak Stavanger kommune Avvisning av leverandør, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon Avvist - uhensiktsmessig for behandling Avgjort ERGA
27.02.2019 2017/177 Rådgivende sak Øvre Romerike innkjøpssamarbeid Tildelingsevaluering Avvist - uhensiktsmessig for behandling Avgjort ELOK
27.02.2019 2018/555 Prioritert rådgivende sak Bergen kommune ved Etat for utbyging Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort ERGA