Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4201

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
09.02.2023 2022/290 Gebyrsak Sortland kommune Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort ANVA
09.02.2023 2022/291 Gebyrsak Fauske kommune Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort ANVA
09.02.2023 2022/1665 Prioritert rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Avvisning av tilbud, Ettersending/supplering Ikke brudd på regelverket Avgjort ANVA
09.02.2023 2022/1660 Prioritert rådgivende sak Berlevåg kommune m.fl. Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, Endring av konkurransegrunnlag, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort ANVA
08.02.2023 2022/1797 Prioritert rådgivende sak Tromsø kommune Avlysning/totalforkastelse, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort JAFR
30.01.2023 2022/1646 Prioritert rådgivende sak Øksnes kommune Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Brudd på regelverket Avgjort OLOT
27.01.2023 2022/1097 Rådgivende sak Haugesund kommune Avvisning av tilbud Trukket Avgjort CAES
25.01.2023 2022/1539 Rådgivende sak Avinor AS De generelle kravene i § 4 Ikke brudd på regelverket Avgjort JAFR
24.01.2023 2022/1657 Prioritert rådgivende sak Boligbygg Oslo KF Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort LIRA
10.01.2023 2022/1410 Rådgivende sak Kystnett AS Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort TOHO