Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3668

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
28.03.2011 2010/140 Rådgivende sak Statsbygg Ikke brudd på regelverket Avgjort INSL
28.03.2011 2010/141 Rådgivende sak NAV Virkemiddelenhet Rogaland Brudd på regelverket Avgjort INSL
13.04.2011 2010/144 Rådgivende sak Ruter AS Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort LKHE
14.03.2011 2010/146 Rådgivende sak Helse Vest RHF Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort MARU
14.03.2011 2010/147 Rådgivende sak Helse Vest RHF Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort MARU
28.03.2011 2010/156 Rådgivende sak NAV Virkemiddelenhet Rogaland Brudd på regelverket Avgjort INSL
04.04.2011 2010/159 Rådgivende sak Opplysningsvesentes fond Brudd på regelverket Avgjort LIMI
07.03.2011 2010/163 Rådgivende sak Statens vegvesen - Region vest Ikke brudd på regelverket Avgjort LIVE
18.02.2011 2010/170 Rådgivende sak Skedsmo kommune Avvist - uhensiktsmessig for behandling Avgjort IBPE
02.05.2011 2010/173 Rådgivende sak Retura Midtre Namdal Avfallsselskap Brudd på regelverket Avgjort LIVE