Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3683

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
04.04.2011 2010/159 Rådgivende sak Opplysningsvesentes fond Brudd på regelverket Avgjort LIMI
07.03.2011 2010/163 Rådgivende sak Statens vegvesen - Region vest Ikke brudd på regelverket Avgjort LIVE
18.02.2011 2010/170 Rådgivende sak Skedsmo kommune Avvist - uhensiktsmessig for behandling Avgjort IBPE
02.05.2011 2010/173 Rådgivende sak Retura Midtre Namdal Avfallsselskap Brudd på regelverket Avgjort LIVE
30.05.2011 2010/177 Rådgivende sak Oslo kommune Brudd på regelverket Avgjort LIVE
21.03.2011 2010/186 Rådgivende sak Hurum kommune Brudd på regelverket Avgjort LIVE
09.05.2011 2010/188 Rådgivende sak Bardu kommune Brudd på regelverket Avgjort MARU
28.03.2011 2010/203 Gebyrsak Tysvær kommune Brudd på regelverket Avgjort LKHE
31.01.2011 2010/278 Gebyrsak Studentkafeene AS Avvist - saken gjelder ikke brudd på lov om offentlige anskaffelser Avgjort IBPE
10.01.2011 2010/302 Prioritert rådgivende sak Alta kommune Brudd på regelverket Avgjort LIVE