Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4185

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
12.12.2022 2022/1481 Prioritert rådgivende sak Sandnes kommune m.fl. Avvisning av leverandør, Begrunnelse, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort SYMA
09.12.2022 2022/862 Gebyrsak Sykehusinnkjøp HF Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort KRCL
09.12.2022 2022/1024 Rådgivende sak Arkivverket Avvisning av tilbud Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort SYMA
08.12.2022 2022/50 Gebyrsak KODE Kunstmuseer og Komponisthjem Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort OLOT
06.12.2022 2022/1663 Rådgivende sak Trøndelag fylkeskommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Trukket Avgjort SYMA
05.12.2022 2022/1187 Gebyrsak Verdal kommune Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort ANVA
02.12.2022 2022/1039 Gebyrsak Hitra kommune Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort JOHJ
02.12.2022 2022/1168 Gebyrsak Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort JAFR
29.11.2022 2022/913 Prioritert rådgivende sak Kunnskapsdepartementet v/Sikt Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Habilitet Brudd på regelverket Avgjort JAFR
28.11.2022 2020/403 Gebyrsak Sør-Øst politidistrikt Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort SYMA