Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4099

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
14.10.2021 2021/1239 Rådgivende sak Stranda kommune De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
29.12.2021 2021/1299 Rådgivende sak Bane Nor SF De generelle kravene i § 4, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort TOSI
08.03.2022 2021/967 Gebyrsak Sunnfjord kommune Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort TOSI
11.01.2022 2021/1957 Prioritert rådgivende sak Bindal kommune De generelle kravene i § 4 Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
22.02.2022 2021/2065 Rådgivende sak Statens vegvesen Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort TOSI
08.03.2022 2021/2153 Rådgivende sak Sunnfjord kommune De generelle kravene i § 4, Habilitet Brudd på regelverket Avgjort TOSI
03.03.2022 2022/6 Prioritert rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4 Brudd på regelverket Avgjort TOSI
20.06.2022 2022/270 Gebyrsak Sykehusinnkjøp HF Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort TOSI
12.04.2022 2022/277 Prioritert rådgivende sak Harstad kommune Avvisning av tilbud, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort TOSI
24.05.2022 2022/22 Gebyrsak Lyngdal kommune Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - klagefristen er løpt ut Avgjort TOSI