Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4184

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
25.01.2023 2022/1539 Rådgivende sak Avinor AS De generelle kravene i § 4 Ikke brudd på regelverket Avgjort JAFR
24.01.2023 2022/1657 Prioritert rådgivende sak Boligbygg Oslo KF Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort LIRA
10.01.2023 2022/1410 Rådgivende sak Kystnett AS Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort TOHO
10.01.2023 2022/1510 Rådgivende sak Alta kommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort ANVA
10.01.2023 2022/1584 Prioritert rådgivende sak Rennebu kommune Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell Brudd på regelverket Avgjort SYMA
10.01.2023 2022/1593 Prioritert rådgivende sak Overhalla kommune Avvisning av leverandør, Ettersending/supplering Brudd på regelverket Avgjort ANVA
09.01.2023 2022/1587 Rådgivende sak Flekkefjord kommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort JAFR
21.12.2022 2021/1342 Gebyrsak Sykehuset Telemark HF Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort KRCL
21.12.2022 2021/1432 Gebyrsak Sykehuset i Vestfold HF Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort KRCL
21.12.2022 2021/1601 Gebyrsak Helgelandssykehuset HF Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort OLOT
1 2 3 419