Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4309

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
03.12.2003 2003/268 Rådgivende sak Helse Øst RFH Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort MGM
28.11.2003 2003/90 Rådgivende sak Sykehuset i Vestfold HF Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort
25.11.2003 2003/136 Rådgivende sak Helse Vest Annet, De generelle kravene i § 5 Brudd på regelverket Avgjort RMY
25.11.2003 2003/224 Rådgivende sak Sykehuset Østfold HF Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANS
22.11.2003 2003/281 Rådgivende sak Sametinget Erstatning, Habilitet, Ulovlig direkte anskaffelse Brudd på regelverket Avgjort ANS
20.11.2003 2003/91 Rådgivende sak UDI Trukket Avgjort
20.11.2003 2003/134 Rådgivende sak Fylkestrygdekontoret i Vestfold Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANS
19.11.2003 2003/231 Rådgivende sak Forsvarsbygg Trukket Avgjort RMY
19.11.2003 2003/233 Rådgivende sak Forsvarsbygg Trukket Avgjort RMY
17.11.2003 2003/201 Rådgivende sak Nord-Trøndelag fylkeskommune De generelle kravene i § 5 Ikke brudd på regelverket Avgjort ABJ