Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4414

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
30.10.2003 2003/128 Rådgivende sak Avinor Annet Brudd på regelverket Avgjort ABJ
10.03.2003 2003/13 Rådgivende sak Porsgrunn kommune Habilitet Brudd på regelverket Avgjort ABJ
14.08.2003 2003/130 Rådgivende sak Avinor De generelle kravene i § 5 Brudd på regelverket Avgjort ABJ
02.01.2004 2003/131 Rådgivende sak Sametinget Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort RMY
02.07.2003 2003/132 Rådgivende sak Finnmark fylkeskommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort
30.07.2003 2003/133 Rådgivende sak Hedmark fylkeskommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort
20.11.2003 2003/134 Rådgivende sak Fylkestrygdekontoret i Vestfold Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANS
16.07.2003 2003/135 Rådgivende sak Vanylven kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort
25.11.2003 2003/136 Rådgivende sak Helse Vest Annet, De generelle kravene i § 5 Brudd på regelverket Avgjort RMY
06.09.2003 2003/137 Rådgivende sak Forsvaret Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort