Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4099

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
09.05.2022 2022/138 Rådgivende sak Statens vegvesen De generelle kravene i § 4, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon Ikke brudd på regelverket Avgjort ANVA
03.05.2022 2022/198 Gebyrsak Drammen kommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort ANVA
02.05.2022 2021/1334 Gebyrsak Øygarden kommune Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort MAMY
29.04.2022 2022/326 Prioritert rådgivende sak Universitetet i Oslo Avklaring eller retting av tilbud, Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Ettersending/supplering, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Feil i/uklar kunngjøring, Forhandlingsforbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Saklig klageinteresse, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort JAFR
29.04.2022 2022/322 Prioritert rådgivende sak Universitetet i Oslo Avklaring eller retting av tilbud, Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Ettersending/supplering, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Feil i/uklar kunngjøring, Forhandlingsforbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Saklig klageinteresse, Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium Brudd på regelverket Avgjort JAFR
27.04.2022 2022/20 Rådgivende sak Statens vegvesen Avvisning av tilbud, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort CAES
27.04.2022 2022/200 Prioritert rådgivende sak Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Feil i/uklar kunngjøring Brudd på regelverket Avgjort OLOT
26.04.2022 2022/36 Rådgivende sak Helse Møre og Romsdal HF Annet Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort OLOT
21.04.2022 2022/31 Rådgivende sak Kystverket Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort OLOT
20.04.2022 2021/2156 Gebyrsak Norges musikkhøgskole Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket Avgjort MIHE