Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4374

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
17.04.2024 2024/271 Prioritert rådgivende sak Miljødirektoratet Avvisning av tilbud, Tilbudsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort MAUL
05.04.2024 2024/213 Prioritert rådgivende sak Arbeids- og velferdsetaten Avlysning/totalforkastelse Trukket Avgjort DAEI
05.04.2024 2024/397 Rådgivende sak Larvik kommune Avvisning av leverandør Trukket Avgjort MAUL
03.04.2024 2023/797 Rådgivende sak Bergen kommune Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort JUVA
02.04.2024 2023/812 Gebyrsak DFØ Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort JOHJ
22.03.2024 2024/66 Prioritert rådgivende sak Statsbygg Tilbudsevaluering Brudd på regelverket Avgjort MAUL
22.03.2024 2024/156 Prioritert rådgivende sak Finnmark fylkeskommune De generelle kravene i § 4 Ikke brudd på regelverket Avgjort JUVA
21.03.2024 2024/241 Rådgivende sak Helse Sør-Øst RHF Frister Avvist - klagefristen er løpt ut Avgjort DAEI
19.03.2024 2023/730 Rådgivende sak Porsgrunn kommune Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort DAEI
19.03.2024 2023/1118 Gebyrsak Osterøy kommune De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort LIRA
1 2 3 438