Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 4201

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
23.03.2023 2022/1688 Rådgivende sak Forsvarsmateriell Konkurranseform, Annet Brudd på regelverket Avgjort SYMA
14.03.2023 2022/1643 Prioritert rådgivende sak Vefsn kommune Avvisning av tilbud Brudd på regelverket Avgjort JOHJ
09.03.2023 2022/1696 Rådgivende sak Statens Vegvesen Avvisning av leverandør Brudd på regelverket Avgjort JOGJ
09.03.2023 2022/1697 Rådgivende sak Helse Stavanger HF Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort OLOT
07.03.2023 2023/43 Prioritert rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Avvisning av tilbud Ikke brudd på regelverket Avgjort OLOT
06.03.2023 2023/19 Prioritert rådgivende sak Drammen Eiendom KF Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort JOHJ
27.02.2023 2022/1625 Rådgivende sak Osen kommune Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort SYMA
21.02.2023 2022/1795 Prioritert rådgivende sak Gran kommune Avvisning av tilbud Ikke brudd på regelverket Avgjort JOGJ
17.02.2023 2022/1678 Prioritert rådgivende sak Innlandet fylkeskommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Ikke brudd på regelverket Avgjort OLOT
15.02.2023 2022/1670 Prioritert rådgivende sak Suldal kommune Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort SYMA
1 2 3 421