Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 244

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
03.05.2021 2020/704 Rotary Forum Norge Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
03.05.2021 2020/701 Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner avdeling Troms Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
03.05.2021 2021/40 Viseklubben Spelt Redusert søknadsbeløp Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
03.05.2021 2021/41 Fattignettverket Norge Redusert søknadsbeløp Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
15.04.2021 2020/562 Pay Off Limited Pålegg om stans av ulovlig betalingsformidling Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven), Betalingsformidlingsforskriften Avgjort ALBS
15.04.2021 2020/563 Kserol PLC (Kindred Group) Pålegg om stans av ulovlig betalingsformidling Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven), Betalingsformidlingsforskriften Avgjort ALBS
06.04.2021 2020/492 Stiftelsen Sound of Happiness Kompetansesenter Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
06.04.2021 2020/556 Iqra Læring og Aktivitetssenter Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
06.04.2021 2020/577 Dialogpilotene Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
06.04.2021 2020/690 Den Norske Druideorden FGDO Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
1 3 4 5 6 7 25