Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 489

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
30.08.2018 2018/253 AKKS Trondheim Lotteriverdig organisasjon Lov om lotterier (lotteriloven) Trukket ELOK
27.12.2018 2018/567 Foreningen norske kordirigenter FONOKO Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Trukket ELOK
18.01.2019 2019/39 Drøbak Havneblues Lotteriverdig organisasjon Lov om lotterier (lotteriloven) Trukket ALBS
19.02.2020 2020/192 Fiskefestivalen på Bessaker Smålotteri Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Trukket CHJO
10.05.2023 2023/326 Máze Giehtadáidu Godkjenning som ikke-fortjenestebasert organisasjon Lov om pengespill (pengespilloven), Forskrift om pengespill (pengespillforskriften) Trukket ADKV
04.03.2024 2024/0319 Sunndalsøra Småbåtlag Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
13.03.2024 2024/371 Stiftelsen Crux Redusert søknadsbeløp Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
19.03.2024 2024/392 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
19.03.2024 2024/393 IOGT i Norge Offentlige oppgaver Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Innkommet JOKR
20.03.2024 2024/395 IOGT i Norge Offentlige oppgaver Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Innkommet JOKR
1 2 3 49