Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, regelverk eller kva saka gjeld, eller søk etter ei sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 486

Dato Saknr. Part/klager Saken gjelder Avgjørelse Regelverk Status Saksbeh.
01.02.2021 2020/259 Juridisk rådgivning for kvinner Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
02.11.2020 2020/260 Norsk musikkråd Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
01.02.2021 2020/264 Trefoldighets-legatet Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
05.10.2020 2020/265 Frivillighetens Hus Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
01.12.2020 2020/314 Steinhoggerfestivalen Smålotteri Saken returneres til Lotteritilsynet for ny behandling Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Avgjort ADKV
01.12.2020 2020/315 Lyngmo Ungdomssenter AS Smålotteri Klagen tas ikke til følge Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret Avgjort ADKV
02.11.2020 2020/318 Klassisk Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
02.11.2020 2020/319 Norges Bygdekvinnelag Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
05.10.2020 2020/320 Skoger Sanitetsforening Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
02.02.2021 2020/339 Vindfangerbukta Båtforening Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon Klagen tas ikke til følge Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Avgjort ADKV
1 2 3 49