Valg du må gjøre

Du kan velge om du ønsker vente med å inngå kontrakt til KOFA har behandlet saken. Vi vil da prioritere saken, og normalt vil vi avgjøre saken innen to måneder.

Innen 5 virkedager fra datoen i oversendelsesbrevet skal du opplyse om:

  • Kontrakt er inngått, og med hvem.
  • Tidspunkt for kontraktsinngåelse.
  • Om dere vil avvente kontraktsinngåelse til etter at KOFA har behandlet saken, eventuelt til en bestemt dato.

Innen 10 virkedager fra datoen i oversendelsesbrevet skal du sende svar på klagen. Ved ulovlige direkte anskaffelser har innklagede en tilsvarsfrist på 4 uker.