Forventet saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden beror først og fremst på om saken behandles som en prioritert sak eller ikke. Nedenfor ser du et overslag over hvor lang tid det tar å behandle nye klager.

Prioriterte rådgivende saker: 2 mnd.
Rådgivende saker: 3 mnd.
Gebyrsaker: 6 mnd.