Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 46

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
16.12.2022 2022/1697 Rådgivende sak Helse Stavanger HF Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Innkommet OLOT
15.12.2022 2022/1688 Rådgivende sak Forsvarsmateriell Konkurranseform, Annet Innkommet SYMA
12.12.2022 2022/1625 Rådgivende sak Osen kommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Innkommet SYMA
08.12.2022 2022/1665 Prioritert rådgivende sak Sykehusinnkjøp HF Avvisning av tilbud Innkommet ANVA
08.12.2022 2022/1670 Prioritert rådgivende sak Suldal kommune Tildelingsevaluering Innkommet SYMA
07.12.2022 2022/1678 Prioritert rådgivende sak Innlandet fylkeskommune De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering Innkommet OLOT
02.12.2022 2022/1660 Prioritert rådgivende sak Berlevåg kommune m.fl. Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, Endring av konkurransegrunnlag, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Innkommet ANVA
30.11.2022 2022/1650 Gebyrsak Halden kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JAFR
28.11.2022 2022/1647 Gebyrsak Helgelandssykehuset HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
23.11.2022 2022/1642 Gebyrsak Helse Førde HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JOHJ