Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 55

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
07.02.2023 2023/55 Gebyrsak Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Innkommet OLOT
06.10.2023 2023/868 Prioritert rådgivende sak NRI Innkjøpssamarbeid Innkommet daei
17.11.2023 2023/1069 Rådgivende sak Larvik kommune Innkommet DAEI
16.11.2023 2023/1024 Prioritert rådgivende sak Alta kommune Innkommet DAEI
11.11.2023 2023/1029 Prioritert rådgivende sak Tromsø kommune Innkommet ASPE
14.11.2023 2023/1059 Prioritert rådgivende sak Kristiansand kommune Tilbudsevaluering Innkommet NIKL
26.09.2023 2023/856 Rådgivende sak Oslobygg KF Avvisning av tilbud Innkommet daei
07.10.2023 2023/899 Prioritert rådgivende sak Hammerfest kommune m. fl. Avvisning av tilbud Innkommet JOHJ
01.11.2023 2023/975 Rådgivende sak Oslo Kommune Avvisning av tilbud Innkommet daei
31.05.2023 2023/392 Rådgivende sak Viken Vest Innkjøpssamarbeid Tildelingsevaluering Innkommet NIKL
1 2 3 6