Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 77

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
04.12.2023 2023/1099 Gebyrsak Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Innkommet OLOT
15.02.2024 2024/217 Rådgivende sak Karasjok kommune Innkommet MIHE
14.03.2024 2024/364 Rådgivende sak Nordfjord Miljøverk IKS Innkommet ASPE
13.03.2024 2024/366 Rådgivende sak Bergen kommune Innkommet JUVA
20.03.2024 2024/322 Rådgivende sak Namsos kommune Innkommet JUVA
22.03.2024 2024/400 Rådgivende sak Arendal kommune Innkommet JUVA
21.03.2024 2024/360 Rådgivende sak Oslobygg KF Innkommet DAEI
16.05.2024 2024/531 Rådgivende sak Senja kommune og Mitra AS Innkommet ASPE
29.05.2024 2024/849 Prioritert rådgivende sak Gran kommune Innkommet DAEI
10.05.2024 2024/759 Rådgivende sak Jernbanedirektoratet Innkommet JUVA
1 2 3 8