Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 73

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
28.09.2023 2023/862 Gebyrsak Det Digitale Vestre Agder Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
03.11.2023 2023/1007 Gebyrsak Forsvarets logistikkorganisasjon Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
24.11.2023 2023/1023 Gebyrsak Dønna kommune Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet LIRA
04.12.2023 2023/1099 Gebyrsak Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Innkommet OLOT
03.11.2023 2023/249 Gebyrsak Helse Stavanger HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
03.11.2023 2023/253 Gebyrsak Helse Bergen HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
03.11.2023 2023/254 Gebyrsak Sykehuset i Vestfold HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
29.02.2024 2024/256 Gebyrsak Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet DAEI
15.02.2024 2023/1030 Gebyrsak Gamvik kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet CAES
01.02.2024 2024/192 Gebyrsak Gran kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
1 2 3 8