Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 50

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
29.07.2021 2021/1132 Gebyrsak Bodø Pensjonskasse Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JAFR
29.07.2021 2021/1179 Gebyrsak Bodø Pensjonskasse Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
29.07.2021 2021/1180 Gebyrsak Bodø Pensjonskasse Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
29.07.2021 2021/1181 Gebyrsak Bodø Pensjonskasse Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
29.07.2021 2021/1182 Gebyrsak Bodø Pensjonskasse Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JAFR
10.11.2021 2021/1924 Gebyrsak Bodø kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JAFR
01.04.2022 2022/365 Gebyrsak Forsvaret Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet LIRA
11.07.2022 2022/1006 Gebyrsak Sykehuset Innlandet HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
08.07.2022 2022/1007 Gebyrsak Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
12.07.2022 2022/1008 Gebyrsak Oslo universitetssykehus HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
1 2 3 5