Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 55

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
07.02.2023 2023/55 Gebyrsak Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Innkommet OLOT
30.06.2023 2023/516 Gebyrsak Ringsaker kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet CAES
30.06.2023 2023/517 Gebyrsak Vefsn kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JOHJ
16.06.2023 2023/428 Gebyrsak Anonymisert Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JOHJ
17.10.2023 2023/568 Gebyrsak Tromsø Offentlige Parkering AS Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet SATO
22.09.2023 2023/812 Gebyrsak DFØ Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JOHJ
28.09.2023 2023/862 Gebyrsak Det Digitale Vestre Agder Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
06.11.2023 2023/1010 Gebyrsak Overhalla kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet CAES
03.11.2023 2023/1007 Gebyrsak Forsvarets logistikkorganisasjon Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
12.09.2023 2023/777 Prioritert rådgivende sak Verdal kommune Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering Innkommet NIKL
1 2 3 6