Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 47

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
11.07.2022 2022/1006 Gebyrsak Sykehuset Innlandet HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
08.07.2022 2022/1007 Gebyrsak Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
12.07.2022 2022/1008 Gebyrsak Oslo universitetssykehus HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
13.07.2022 2022/1017 Gebyrsak Sykehuset Innlandet HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
14.07.2022 2022/1019 Gebyrsak Helse Bergen HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
29.08.2022 2022/1098 Gebyrsak Oslo universitetssykehus HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
29.08.2022 2022/1123 Gebyrsak Sykehuset Østfold HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
29.08.2022 2022/1126 Gebyrsak Rælingen kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet TOHO
14.09.2022 2022/1253 Gebyrsak Sykehuset Østfold HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
21.09.2022 2022/1311 Gebyrsak Sykehuset Østfold HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet ANVA
1 2 3 5