Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3683

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
05.06.2003 2003/88 Rådgivende sak Forsvarsbygg Begrunnelse Brudd på regelverket Avgjort ABJ
20.03.2006 2005/78 Rådgivende sak Akershus fylkeskommune Begrunnelse Brudd på regelverket Avgjort AVI
21.10.2013 2012/29 Rådgivende sak Universitetet i Oslo Begrunnelse Brudd på regelverket Avgjort TINS
30.03.2015 2015/14 Rådgivende sak Stange kommune Begrunnelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort TINS
23.10.2006 2005/186 Rådgivende sak Helse Finnmark HF Begrunnelse Brudd på regelverket Avgjort RSA
20.11.2006 2005/252 Rådgivende sak Kragerø Fjordbåtselskap AS Begrunnelse Brudd på regelverket Avgjort hml
13.07.2010 2010/152 Prioritert rådgivende sak Sunnmøre politidistrikt Begrunnelse Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort jolm
02.05.2011 2010/160 Rådgivende sak NSB Begrunnelse Brudd på regelverket Avgjort LIMI
30.06.2011 2010/192 Rådgivende sak Luster kommune Begrunnelse Brudd på regelverket Avgjort LIMI
17.10.2011 2010/252 Rådgivende sak Tønsberg kommunale eiendom KF Begrunnelse Brudd på regelverket Avgjort ABJ