Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3668

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
21.09.2012 2011/136 Rådgivende sak Sunndal kommune Erstatning Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort EIRI
28.08.2012 2011/224 Rådgivende sak Hordaland fylkeskommune Erstatning Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort elgj
28.06.2012 2011/247 Rådgivende sak Hordaland fylkeskommune Erstatning Trukket Avgjort LIMI
08.11.2010 2010/23 Rådgivende sak Helse Sunnmøre HF Brudd på regelverket Avgjort LMI
24.01.2011 2010/41 Rådgivende sak Utlendingsdirektoratet Brudd på regelverket Avgjort ABJ
24.01.2011 2010/48 Rådgivende sak Hammerfest kommune Ikke brudd på regelverket Avgjort LIVE
14.02.2011 2010/64 Rådgivende sak Os kommune Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort LIVE
22.12.2010 2010/71 Gebyrsak Sørlandet sykehus HF Kristiansand Brudd på regelverket Avgjort bebr
21.02.2011 2010/91 Rådgivende sak Bergen Kommunale Bygg Brudd på regelverket Avgjort LIVE
07.02.2011 2010/96 Rådgivende sak Politiets data- og materielltjeneste Brudd på regelverket Avgjort elgj