Gå til innhold

Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 3997

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
14.10.2019 2019/389 Prioritert rådgivende sak Bodø kommune Avlysning/totalforkastelse, Dokumentfremleggelse, Feil i/uklar kunngjøring Brudd på regelverket Avgjort TOSI
25.07.2019 2019/442 Prioritert rådgivende sak Stavanger Kommune Avvisning av leverandør, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort TOSI
13.07.2020 2019/469 Rådgivende sak Snåsa kommune Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort TOSI
19.08.2020 2019/562 Rådgivende sak Vesterålskraft AS Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4 Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem Avgjort TOSI
12.05.2020 2019/645 Rådgivende sak Vestland fylkeskommune (Sogn og Fjordane fylkeskommune) Avklaring eller retting av tilbud, Begrunnelse, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
20.08.2020 2019/660 Rådgivende sak Eigersund kommune Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Ikke brudd på regelverket Avgjort TOSI
11.09.2020 2019/677 Rådgivende sak Bane NOR SF De generelle kravene i § 4, Ettersending/supplering, Evaluerings- eller prismodell Brudd på regelverket Avgjort TOSI
30.01.2020 2019/712 Prioritert rådgivende sak Universitetet i Stavanger Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort TOSI
30.01.2020 2019/711 Prioritert rådgivende sak Universitetet i Stavanger Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering Brudd på regelverket Avgjort TOSI
27.01.2021 2020/1 Gebyrsak Sauda kommune Ulovlig direkte anskaffelse Vedtak om overtredelsesgebyr Avgjort TOSI