Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 73

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
15.05.2024 2024/796 Gebyrsak Statens vegvesen Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
16.05.2024 2024/531 Rådgivende sak Senja kommune og Mitra AS Innkommet ASPE
10.05.2024 2024/616 Prioritert rådgivende sak Sandnes Havn KF Avvisning av tilbud Innkommet DAEI
08.02.2024 2024/183 Rådgivende sak Ringerike kommune Tilbudsevaluering Innkommet MIHE
28.05.2024 2024/602 Rådgivende sak Politiets fellestjenester (PFT) Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Tilbudsevaluering Innkommet JUVA
21.03.2024 2024/360 Rådgivende sak Oslobygg KF Innkommet DAEI
21.12.2023 2023/1223 Rådgivende sak Oslo kommune v/ Oslobygg KF De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Innkommet JUVA
18.06.2024 2024/970 Rådgivende sak Oslo kommune v/ Bymiljøetaten Tilbudsevaluering Innkommet MAUL
16.04.2024 2024/480 Rådgivende sak Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten Avvisning av tilbud, Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet SOME
26.04.2024 2024/424 Rådgivende sak Oslo kommune Avvisning av tilbud Innkommet HUNG