Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 55

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
14.12.2023 2023/1148 Rådgivende sak NAV Annet Innkommet OLOT
22.12.2023 2023/1226 Rådgivende sak Viken fylkeskommune Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet DAEI
04.12.2023 2023/1120 Rådgivende sak Mattilsynet Feil i/uklart konkurransegrunnlag Innkommet MAUL
30.06.2023 2023/516 Gebyrsak Ringsaker kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet CAES
22.09.2023 2023/812 Gebyrsak DFØ Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JOHJ
28.09.2023 2023/862 Gebyrsak Det Digitale Vestre Agder Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
03.11.2023 2023/1007 Gebyrsak Forsvarets logistikkorganisasjon Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
03.11.2023 2023/249 Gebyrsak Helse Stavanger HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
03.11.2023 2023/253 Gebyrsak Helse Bergen HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
03.11.2023 2023/253 Gebyrsak Sykehuset i Vestfold HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT