Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 75

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
04.03.2024 2024/320 Rådgivende sak Bergen kommune Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud Innkommet DAEI
04.03.2024 2024/321 Rådgivende sak Bergen kommune Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud Innkommet DAEI
04.03.2024 2024/270 Rådgivende sak Norsk helsenett SF Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet MIHE
04.03.2024 2024/241 Rådgivende sak Helse Sør-Øst RHF Avvisning av tilbud Innkommet DAEI
08.03.2024 2024/331 Gebyrsak Nordland fylkeskommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet CAES
11.03.2024 2024/206 Rådgivende sak Stjørdal kommune Tildelingsevaluering Innkommet CAES
13.03.2024 2024/366 Rådgivende sak Bergen kommune Innkommet JUVA
14.03.2024 2024/364 Rådgivende sak Nordfjord Miljøverk IKS Innkommet ASPE
14.03.2024 2024/365 Rådgivende sak Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse De generelle kravene i § 4 Innkommet JUVA
18.03.2024 2024/373 Rådgivende sak Universitetet i Oslo De generelle kravene i § 4 Innkommet JUVA