Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 56

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
30.06.2023 2023/516 Gebyrsak Ringsaker kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet CAES
30.06.2023 2023/517 Gebyrsak Vefsn kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JOHJ
03.07.2023 2023/460 Prioritert rådgivende sak Larvik kommune Tildelingsevaluering Innkommet JOHJ
04.07.2023 2023/521 Prioritert rådgivende sak Ørsta kommune Feil i/uklart konkurransegrunnlag Innkommet NIKL
06.07.2023 2023/472 Rådgivende sak Rogaland Fylkeskommune Tildelingsevaluering Innkommet JOHJ
07.07.2023 2023/474 Rådgivende sak Storfjord kommune Habilitet Innkommet JOHJ
07.07.2023 2023/542 Prioritert rådgivende sak Helse Vest RHF Avvisning av tilbud Innkommet daei
10.07.2023 2023/544 Gebyrsak Helse Sør-Øst RHF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JOGJ
10.07.2023 2023/545 Prioritert rådgivende sak Kristiansund kommune Avlysning/totalforkastelse Innkommet JOGJ
10.07.2023 2023/546 Rådgivende sak Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst Feil i/uklart konkurransegrunnlag Innkommet JOGJ