Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 57

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
07.09.2023 2023/744 Prioritert rådgivende sak Vygruppen AS De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Erstatning, Tildelingsevaluering Innkommet MAUL
31.05.2023 2023/392 Rådgivende sak Viken Vest Innkjøpssamarbeid Tildelingsevaluering Innkommet NIKL
10.08.2023 2023/525 Rådgivende sak Viken Fylkeskommune Avvisning av leverandør Innkommet daei
14.08.2023 2023/590 Rådgivende sak Vestall AS Avvisning av leverandør Innkommet daei
12.09.2023 2023/777 Prioritert rådgivende sak Verdal kommune Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering Innkommet NIKL
30.06.2023 2023/517 Gebyrsak Vefsn kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet JOHJ
07.08.2023 2023/610 Prioritert rådgivende sak Vefsn kommune Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør Innkommet MAUL
03.04.2023 2023/236 Rådgivende sak Utlendingsdirektoratet Avvisning av leverandør Innkommet JOHJ
07.02.2023 2023/55 Gebyrsak Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Innkommet OLOT
02.06.2023 2023/401 Gebyrsak Trondheim kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
1 2 3 6