Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 73

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
13.02.2024 2024/216 Rådgivende sak Hallingdal Renovasjon IKS Tilbudsevaluering Innkommet SOME
16.04.2024 2024/480 Rådgivende sak Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten Avvisning av tilbud, Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet SOME
18.06.2024 2024/973 Prioritert rådgivende sak Bærum kommune Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud Innkommet SOME
03.11.2023 2023/1007 Gebyrsak Forsvarets logistikkorganisasjon Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
04.12.2023 2023/1099 Gebyrsak Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Innkommet OLOT
03.11.2023 2023/249 Gebyrsak Helse Stavanger HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
03.11.2023 2023/253 Gebyrsak Helse Bergen HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
03.11.2023 2023/254 Gebyrsak Sykehuset i Vestfold HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
01.02.2024 2024/192 Gebyrsak Gran kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
30.04.2024 2024/687 Prioritert rådgivende sak Trondheim kommune De generelle kravene i § 4, Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet OLOT
1 2 3 8