Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 53

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
29.08.2022 2022/1126 Gebyrsak Rælingen kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet TOHO
13.07.2023 2023/568 Gebyrsak Tromsø Offentlige Parkering AS Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet SATO
13.07.2023 2023/403 Rådgivende sak Kåfjord kommune Tildelingsevaluering Innkommet SATO
07.02.2023 2023/55 Gebyrsak Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Innkommet OLOT
31.03.2023 2023/230 Gebyrsak Avinor AS Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
02.06.2023 2023/401 Gebyrsak Trondheim kommune Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
22.06.2023 2023/462 Rådgivende sak Lillesand kommune Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet OLOT
20.06.2023 2023/451 Rådgivende sak Arendal kommune Avlysning/totalforkastelse Innkommet OLOT
28.07.2023 2023/600 Rådgivende sak KinoNor De generelle kravene i § 4, Forhandlingsforbud Innkommet OLOT
31.05.2023 2023/392 Rådgivende sak Viken Vest Innkjøpssamarbeid Tildelingsevaluering Innkommet NIKL
1 2 3 6