Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 75

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
31.05.2023 2023/392 Rådgivende sak Viken Vest Innkjøpssamarbeid Tildelingsevaluering Innkommet NIKL
03.11.2023 2023/1007 Gebyrsak Forsvarets logistikkorganisasjon Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
04.12.2023 2023/1099 Gebyrsak Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Innkommet OLOT
14.12.2023 2023/1148 Rådgivende sak NAV Annet Innkommet LIRA
03.11.2023 2023/249 Gebyrsak Helse Stavanger HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
03.11.2023 2023/253 Gebyrsak Helse Bergen HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
03.11.2023 2023/254 Gebyrsak Sykehuset i Vestfold HF Ulovlig direkte anskaffelse Innkommet OLOT
21.12.2023 2023/1223 Rådgivende sak Oslo kommune v/ Oslobygg KF De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Innkommet JUVA
18.01.2024 2024/129 Rådgivende sak Statens vegvesen Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering Innkommet HUNG
08.02.2024 2024/183 Rådgivende sak Ringerike kommune Tilbudsevaluering Innkommet MIHE
1 2 3 8