Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 73

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
31.05.2023 2023/392 Rådgivende sak Viken Vest Innkjøpssamarbeid Tildelingsevaluering Innkommet NIKL
14.12.2023 2023/1148 Rådgivende sak NAV Annet Innkommet LIRA
21.12.2023 2023/1223 Rådgivende sak Oslo kommune v/ Oslobygg KF De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklart konkurransegrunnlag Innkommet JUVA
18.01.2024 2024/129 Rådgivende sak Statens vegvesen Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering Innkommet HUNG
08.02.2024 2024/183 Rådgivende sak Ringerike kommune Tilbudsevaluering Innkommet MIHE
13.02.2024 2024/216 Rådgivende sak Hallingdal Renovasjon IKS Tilbudsevaluering Innkommet SOME
04.03.2024 2024/320 Rådgivende sak Bergen kommune Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud Innkommet DAEI
04.03.2024 2024/321 Rådgivende sak Bergen kommune Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud Innkommet DAEI
04.03.2024 2024/270 Rådgivende sak Norsk helsenett SF Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innkommet MIHE
24.01.2024 2024/139 Rådgivende sak Våler kommune Avvisning av tilbud Innkommet HUNG
1 2 3 8