Alle saker

Filtrer etter tidsperiode, årstall avgjorte og innkomne saker, regelverk, konkurranseform og hva saken gjelder eller søk etter sak.

Les vår veileder for bruk av søkefunksjonen her

Totalt antall treff: 53

Dato Saknr. Type Innklaget Saken gjelder Avgjørelse Status Saksbeh.
03.04.2023 2023/236 Rådgivende sak Utlendingsdirektoratet Avvisning av leverandør Innkommet JOHJ
31.05.2023 2023/392 Rådgivende sak Viken Vest Innkjøpssamarbeid Tildelingsevaluering Innkommet NIKL
06.06.2023 2023/409 Rådgivende sak Åfjord kommune Tildelingsevaluering Innkommet JOHJ
22.06.2023 2023/462 Rådgivende sak Lillesand kommune Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium Innkommet OLOT
20.06.2023 2023/451 Rådgivende sak Arendal kommune Avlysning/totalforkastelse Innkommet OLOT
14.06.2023 2023/422 Rådgivende sak Bane NOR SF Tildelingsevaluering Innkommet CAES
28.06.2023 2023/503 Rådgivende sak Sandnes kommune De generelle kravene i § 4 Innkommet JOHJ
07.07.2023 2023/474 Rådgivende sak Storfjord kommune Habilitet Innkommet JOHJ
10.07.2023 2023/546 Rådgivende sak Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst Feil i/uklart konkurransegrunnlag Innkommet JOGJ
13.07.2023 2023/403 Rådgivende sak Kåfjord kommune Tildelingsevaluering Innkommet SATO
1 2 3 6